خرید از دیگر سایت ها فاقد اعتبار بوده و شامل گارانتی شرکت پرومدی نمی باشد PEROMEDI MATTRESS

تشک طبی پرومدی

Peromedi medical mattres

وبسایت رسمی شرکت پرومدی

دارای نشان گلد استار®

تهران و شهرستان

24الی72ساعت شهرستان

No special products found

ویژگی های تشک وارداتی GOLD

تشک

-15%
1,310,000 تومان1,710,000 تومان
-26%
600,000 تومان1,200,000 تومان
-15%
12,700,000 تومان
-43%
285,000 تومان950,000 تومان
-15%
510,000 تومان1,168,000 تومان
-10%
6,400,000 تومان12,400,000 تومان
-28%
345,000 تومان
-7%
6,990,000 تومان12,896,000 تومان