جهت ثبت شکایت و یا انتقاد میتوانید از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید.

1.ارسال ایمیل به آدرس الکترونیکی info@abarkhab.com

2.تماس با شماره تلفن 33498065-021